Zdrowie

Oczyszczanie gazów odlotowych podstawowym procesem w ratowaniu środowiska naturalnego

2 Mins read

Energiczny rozwój przemysłowy oraz cywilizacyjny jest coraz większym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, co stanowi nie lada problem dla ludności całego świata. Najważniejszą kwestią pozostaje skuteczna ochrona środowiska, w tym m.in. efektywna utylizacja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do ziemskiej atmosfery.

Co zatruwa środowisko naturalne?

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń gazowych przedostających się do środowiska naturalnego są przede wszystkim zakłady przemysłowe, kotłownie miejskie oraz samochody. Duży wpływ na to mają również źródła naturalne, jak np.: pożary lasów, procesy gnilne, itp. Przykładem coraz większego zanieczyszczenia powietrza między innymi w naszym kraju jest pojawiający się od kilku miesięcy smog w polskich miastach. W co najmniej 16 aglomeracjach miejskich normy jakości powietrza zostały kliku- lub kilkunastokrotnie przekroczone.

Aby utrzymać poziom zanieczyszczeń powietrza na poziomie nie zagrażającym zdrowiu i życiu ludności, wdraża się wiele procesów mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jednym z nich jest oczyszczanie gazu odlotowego, którego celem jest eliminacja składników toksycznych oraz wydzielenie składników cennych, które mogą zostać w procesach produkcyjnych.

Podstawowe metody oczyszczania gazów odlotowych

Absorpcja

Pierwszą technologią oczyszczania gazów odlotowych jest absorpcja. Rozróżnia się absorpcję chemiczną oraz fizyczną. Zjawiska absorpcji występują dość powszechnie w naturze. Na przykład oddychanie jest procesem absorpcji tlenu do krwioobiegu człowieka. Technologia absorpcji w przypadku gazów odlotowych polega na pochłanianiu wszelkich zanieczyszczeń gazowych przez ciecz. Aby absorpcja miała rację bytu, konieczna jest rozpuszczalność składników znajdujących się w gazie w absorbującej cieczy. Cały proces absorpcji jest przeprowadzany w tzw. absorberach (natryskowych, z wypełnieniem, rurowe, barbotażowe, półkowe).

Adsorpcja

Druga metoda oczyszczania gazów odlotowych to adsorpcja. Mówiąc ogólnie, jest to proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, który powoduje lokalne zmiany stężenia. Występują dwa rodzaje adsorpcji na fazie stałej, a mianowicie adsorpcja fizyczna oraz chemiczna. Proces adsorpcji prowadzi się z użyciem adsorberów. Są to urządzenia, które można podzielić na urządzenia z nieruchomą warstwą adsorbentu, z ruchomą warstwą adsorbentu, z warstwą pierścieniową oraz adsorbery fluidyzacyjne. Jednym z najstarszych i najlepiej znanych adsorbentów jest węgiel powszechnie nazywany, jako węgiel aktywny lub węgiel drzewny.

Warto przeczytać
BlogZdrowie

Obuwie medyczne - czym się charakteryzuje?

Zawód lekarza jest bardzo wymagający i to nie tylko pod względem fizycznym, ale również psychicznym. Stojący tryb pracy wymusza zastosowania…
BlogZdrowie

Szumy uszne - przyczyny i leczenie

Problemy ze słuchem dotykają coraz większą liczbę osób, co wcale nie jest dziwne, zważając na to, że żyjemy w świecie…
BlogZdrowie

Jak często podczas ciąży odwiedzać lekarza?

Kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, powinna regularnie odwiedzać ginekologa i wykonywać badania kontrolne. Wszystko po to, aby…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *