Finanse

Jednolity Plik Kontrolny: JPK_VAT – czym jest i jak go złożyć?

2 Mins read

Jesteś mikroprzedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia tego roku masz obowiązek przygotowywania i przekazywania urzędowi skarbowemu plików JPK_VAT. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT należy przekazać on-line lub na dowolnym nośniku danych, ale opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to standard, w którym podatnik, przekazuje księgi podatkowe i dowody księgowe w formacie XML. Wprowadzenie obowiązku sporządzania plików JPK i przekazywania ich organom do tego upoważnionym pozwoliło na skrócenie czasu i efektywności pracy urzędników odpowiadających za kontrole, a tym samym wpłynęło na przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak unikanie opodatkowania.

Dodatkowo doprowadziło do zlikwidowania barier w przekazywaniu danych elektronicznych oraz zniwelowało koszty obsługi papierowej.  Rozwiązanie to sprawdziło się już w kilku różnych krajach Unii Europejskiej, m.in. w Portugalii, Francji czy Czechach, i jak na razie wydaje się doskonale spełniać swoje zadanie również w Polsce.

Kto ma obowiązek składania JPK?

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT w postaci plików JPK już od kilkunastu miesięcy stopniowo obejmowały kolejne grupy przedsiębiorców. Pierwszymi, którzy musieli zmierzyć się z nowymi przepisami, były największe działające w Polsce podmioty (od 1 lipca 2016 r.).

Następnie przyszła kolej na małe i średnie firmy (od 1 stycznia 2017 r.) , a od 1 stycznia 2018 r. na wszystkie mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z nowym rokiem obowiązek przygotowywania i składania JPK_VAT objął wszystkie rodzaje przedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli kto?

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do mikroprzedsiębiorstw zaliczamy te podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w złotych.

Zgodnie z literą prawa do mikroprzedsiębiorstw zalicza się również wszelkie formy jednoosobowej działalności gospodarczej, przez co również te podmioty objęte zostały obowiązkiem raportowania w formie Jednolitych Plików Kontrolnych.

Jakie wymogi wiążą się z koniecznością przygotowywania JPK?

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku danych. Warunkiem jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy je przed jakimikolwiek zmianami, lub uwierzytelnienie poprzez Profil Zaufany ePUAP.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest pewnym i przede wszystkim całkowicie bezpiecznym sposobem uwierzytelniania wszelkiego typu dokumentów elektronicznych. Co bardzo ważne, dokumenty nim opatrzone mają taką samą moc prawną, jak te podpisane w sposób tradycyjny, własnoręcznie.

Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możemy poświadczać autentyczność nie tylko omawianej elektronicznej ewidencji VAT, ale również wszystkich innych dokumentów w formie elektronicznej, np. rozliczeń podatkowych wysyłanych do urzędu skarbowego. Może być to zarówno korespondencja z dowolnym urzędem, jak i z kontrahentami oraz między osobami prywatnymi.

Gdzie można zamówić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Jednym z dostawców zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest KIR – kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który od ponad 25 lat wspiera rozwój transakcji elektronicznych w Polsce.

Oferowany przez KIR zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir to jedyna tego typu usługa stworzona przez instytucję funkcjonującą w ramach sektora bankowego. Fakt, że podpis elektroniczny Szafir stworzony został przez tak renomowaną instytucję, jak KIR, jest potwierdzeniem jego jakości i bezpieczeństwa.

Warto przeczytać
Finanse

Konto walutowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia gromadzenie i zarządzanie środkami pieniężnymi w rodzimej walucie. Nie oznacza to, że nie możesz z niego…
Finanse

Co musisz wiedzieć o dofinansowaniu unijnym w 2020 roku?

2020 rok to ostatni dzwonek zarówno dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, jak i dla firm, na pozyskanie dofinansowania unijnego….
BlogDomFinanse

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir

Każdemu, kto dokonuje płatności elektronicznych, najczęściej zależy po prostu na krótkim czasie realizacji takich transakcji, kiedy przelane środki trafią na…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *