Finanse

Jednolity Plik Kontrolny: JPK_VAT – czym jest i jak go złożyć?

2 Mins read

Jesteś mikroprzedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia tego roku masz obowiązek przygotowywania i przekazywania urzędowi skarbowemu plików JPK_VAT. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT należy przekazać on-line lub na dowolnym nośniku danych, ale opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to standard, w którym podatnik, przekazuje księgi podatkowe i dowody księgowe w formacie XML. Wprowadzenie obowiązku sporządzania plików JPK i przekazywania ich organom do tego upoważnionym pozwoliło na skrócenie czasu i efektywności pracy urzędników odpowiadających za kontrole, a tym samym wpłynęło na przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak unikanie opodatkowania.

Dodatkowo doprowadziło do zlikwidowania barier w przekazywaniu danych elektronicznych oraz zniwelowało koszty obsługi papierowej.  Rozwiązanie to sprawdziło się już w kilku różnych krajach Unii Europejskiej, m.in. w Portugalii, Francji czy Czechach, i jak na razie wydaje się doskonale spełniać swoje zadanie również w Polsce.

Kto ma obowiązek składania JPK?

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT w postaci plików JPK już od kilkunastu miesięcy stopniowo obejmowały kolejne grupy przedsiębiorców. Pierwszymi, którzy musieli zmierzyć się z nowymi przepisami, były największe działające w Polsce podmioty (od 1 lipca 2016 r.).

Następnie przyszła kolej na małe i średnie firmy (od 1 stycznia 2017 r.) , a od 1 stycznia 2018 r. na wszystkie mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z nowym rokiem obowiązek przygotowywania i składania JPK_VAT objął wszystkie rodzaje przedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli kto?

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do mikroprzedsiębiorstw zaliczamy te podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w złotych.

Zgodnie z literą prawa do mikroprzedsiębiorstw zalicza się również wszelkie formy jednoosobowej działalności gospodarczej, przez co również te podmioty objęte zostały obowiązkiem raportowania w formie Jednolitych Plików Kontrolnych.

Jakie wymogi wiążą się z koniecznością przygotowywania JPK?

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku danych. Warunkiem jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy je przed jakimikolwiek zmianami, lub uwierzytelnienie poprzez Profil Zaufany ePUAP.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest pewnym i przede wszystkim całkowicie bezpiecznym sposobem uwierzytelniania wszelkiego typu dokumentów elektronicznych. Co bardzo ważne, dokumenty nim opatrzone mają taką samą moc prawną, jak te podpisane w sposób tradycyjny, własnoręcznie.

Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możemy poświadczać autentyczność nie tylko omawianej elektronicznej ewidencji VAT, ale również wszystkich innych dokumentów w formie elektronicznej, np. rozliczeń podatkowych wysyłanych do urzędu skarbowego. Może być to zarówno korespondencja z dowolnym urzędem, jak i z kontrahentami oraz między osobami prywatnymi.

Gdzie można zamówić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Jednym z dostawców zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest KIR – kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który od ponad 25 lat wspiera rozwój transakcji elektronicznych w Polsce.

Oferowany przez KIR zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir to jedyna tego typu usługa stworzona przez instytucję funkcjonującą w ramach sektora bankowego. Fakt, że podpis elektroniczny Szafir stworzony został przez tak renomowaną instytucję, jak KIR, jest potwierdzeniem jego jakości i bezpieczeństwa.

Warto przeczytać
Finanse

Zrównoważone inwestycje: Kluczowe aspekty trendu inwestowania

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o planetę i społeczeństwo staje się coraz bardziej powszechna, coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na…
Finanse

Kryptowaluty i Blockchain: Rewolucja w globalnym systemie finansowym

W dzisiejszych czasach, kryptowaluty i technologia blockchain stały się nieodłącznymi elementami rosnącego zainteresowania w kontekście globalnego systemu finansowego. Od czasu…
Finanse

Konto walutowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia gromadzenie i zarządzanie środkami pieniężnymi w rodzimej walucie. Nie oznacza to, że nie możesz z niego…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *