Blog

Użyczenie to nie to samo, co darowizna ani umowa najmu. Wszystko, co warto wiedzieć o użyczeniu

2 Mins read

Zdarzają się sytuacje w naszym życiu, że chcemy komuś z bliskich nam osób oddać jakąś rzecz ruchomą lub nieruchomość do użytkowania. W takim przypadku warto jest spisać umowę użyczenia, która pozwoli odzyskać w przyszłości użyczono dobro. Taka umowa nic nie kosztuje, a w prawny sposób zabezpiecza nas oraz naszą własność przed bezprawnym zagarnięciem.

Nieświadomie dokonujemy użyczenia na co dzień

Umowa użyczenia jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przez art. 710-719 k.c. Użyczenie to obecnie najczęściej zawierana umowa cywilnoprawna. Jej specyfika sprawia, że nie zawsze zdajemy sobie sprawy z tego, że taką umowę właśnie zawarliśmy. Dotyczy to np. bezpłatnego użyczenia koledze książki, płyty CD lub samochodu. W takich sytuacja dochodzi właśnie do zawarcia typowej umowy użyczenia. Przedmiotem takiej umowy może być każda rzecz, jednak nie mogą to być np. pieniądze, będące prawnym środkiem płatniczym.

Specyfika umowy użyczenia

Umowa użyczenia jest zaklasyfikowana jako umowa nazwana https://student.profinfo.pl/karta-produktu/zobowiazania-czesc-szczegolowa,59041.html, w której jedna ze stron umowy zapewnia drugiej stronie bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas z góry określony lub nieokreślony. O ile umowa nie określa szczegółowo sposobu użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy, należy ją użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem oraz właściwościami. Bez zgody osoby użyczającej przedmiot umowy nie może być oddany innej osobie do używania.

Użyczenie często przypomina umowę najmu, z tym że najem jest zazwyczaj odpłatny, a więc wiąże się z nim konieczność uiszczenia opłaty czynszowej. Użyczenie jest bezpłatne, lecz nie należy go porównywać z darowizną, gdzie darczyńca wyzbywa się danego dobra. Użyczenie to jedynie przejściowe, czasowe udostępnienie rzeczy do używania drugiej osobie.

Użyczenie

Osoba biorąca daną rzecz w czasowe użytkowanie ponosi zwykle koszty jej utrzymania. Jeżeli taka osoba miała dodatkowe wydatki lub nakłady związane z użytkowaną rzeczą, stosuje się w takiej sytuacji odpowiednie przepisy odnośnie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Po zakończeniu czasu użytkowania rzeczy jej użytkownik ma obowiązek zwrócić użyczoną rzecz właścicielowi w stanie nie gorszym niż w momencie jej pozyskania. W przypadku większego zużycia rzeczy jej użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zużycie nastąpiło w wyniku prawidłowego użytkowania. Biorący ponosi jednak odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie użyczonej rzeczy, jeżeli używał jej w sposób niezgodny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem, a także użyczał ją osobie trzeciej bez zgody właściciela.

Warto przeczytać
Blog

Co to jest i do czego służy inklinometr?

Inklinometr jest to urządzenie służące do monitorowania deformacji oraz ruchów podpowierzchniowych. W jego skład wchodzi obudowa inklinometru oraz system pomiarowy…
Blog

Ścianki berlińskie jako skuteczny sposób zabezpieczenia wykopów

Większość prac budowlanych, podczas których planowane są głębokie wykopy, wymaga zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia terenu przed osuwaniem się, osiadaniem, a także…
Blog

Czy modna choinka na pniu sprawdzi się do Twojego mieszkania?

Sezon zima 2019 należał do modnych choinek na pniu. W tym roku powracają. Mimo to wiele osób wciąż jeszcze nie…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.