Blog

Upadłość konsumencka – jakie długi nie podlegają umorzeniu?

2 Mins read

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często jedyną deską ratunku dla zadłużonych osób. To, w jaki sposób zostanie podzielone zadłużenie i w jaki sposób zostaną pozyskane środki na jego spłatę, zależy od decyzji sądu oraz potrzeb wierzycieli. Przepisy prawa upadłościowego regulują dodatkowo, jakie długi mogą podlegać umorzeniu, a które zobowiązania wykluczają z uzyskania upadłości konsumenckiej.

Długi, których nie można umorzyć w upadłości

Upadłość konsumencka ma za zadanie oddłużyć dłużnika oraz pokryć potrzeby wierzycieli. Istnieje jednak katalog zobowiązań, które nie mogą zostać umorzone w trybie postępowania upadłościowego. Sytuacje te stanowią regulacje prawne, na które nie może wpłynąć ani decyzja sądu, ani specjalne okoliczności wynikające z sytuacji dłużnika. Do długów, które nie podlegają umorzeniu, zalicza się:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • renty związane z odszkodowaniem na skutek wywołanej choroby, uszczerbku na zdrowia czy śmierci,
  • kary grzywny,
  • zobowiązania związane z koniecznością naprawienia szkody wynikającej z orzeczenia prawomocnego wyroku o przestępstwie lub wykroczeniu,
  • należności, które zostały zatajone w toku prowadzonego postępowania.
prawo upadłościowe w Profinfo.pl

Wyłączenie tych zobowiązań z możliwości umorzenia ma za zadanie chronić osoby trzecie przed działaniem na ich szkodę. Umorzenie długów alimentacyjnych czy zobowiązań związanych z wypłacaniem renty za odszkodowania oznaczałoby negatywne skutki społeczne. Dodatkowo brak wypłaty tych zobowiązań wiązałby się z pozbawieniem dostępu do środków finansowych, które często stanowią jedno podstawowych źródeł utrzymania dla osoby, której ta należność dotyczy.

Długi niepodlegające umorzeniu a upadłość konsumencka

Osoba, którego zobowiązania składają się tylko z długów znajdujących się w katalogu wykluczającym umorzenie, nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłości. Mogą one jednak wpłynąć na całe postępowanie upadłościowe. Konsument, który zobowiązany jest wypłacać rentę lub alimenty, przy ustalaniu harmonogramu spłat zadłużenia będzie miał brane pod uwagę pozostałe zobowiązania. Oznacza to tyle, że raty do spłacenia będą niższe, ponieważ będą uwzględniały możliwości finansowe upadłego po odjęciu pozostałych długów. Należy pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości zostaje przejęty majątek dłużnika i część jego wynagrodzenia. Obciążenie konta ratami za zaległe długi oraz potrącaniem dodatkowych należności niepodlegających umorzeniu mogłoby skutkować niewystarczającą ilością środków do życia dla upadłego i jego rodziny.

Warto przeczytać
Blog

Panele laminowane – jaka podłoga do salonu?

Podczas remontu mieszkania niejednokrotnie stajemy przed ogromnym dylematem: jakie panele wybrać, aby wnętrze było nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim…
Blog

Wybierz idealne meble biurowe

Jeśli chodzi o wyposażenie biura lub miejsca pracy, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Właściwe meble biurowe powinny być dostosowane do…
Blog

Organizacja loterii promocyjnej: prawne aspekty, których nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami

Organizacja loterii promocyjnej to sposób na angażowanie konsumentów poprzez uatrakcyjnienie sprzedaży. Oferując tego typu rozrywkę można w łatwy sposób dotrzeć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *