Blog

Strefa zagrożenia wybuchem

2 Mins read

Wiele substancji chemicznych stosowanych zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym charakteryzuje się właściwościami wybuchowymi. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy w pobliżu urządzeń, z których może wydostawać się wybuchowa substancja. Jakie substancje i w jakiej formie mogą stworzyć zagrożenie wybuchem? Jak klasyfikujemy strefy zagrożenia wybuchem https://www.atex137.pl/lista/baza-wiedzy/definicje/? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią naszego wpisu.

Substancje wybuchowe

Substancje, które mogą w połączeniu z powietrzem doprowadzić do wybuchu, klasyfikujemy według dwóch kryteriów:

 • zawartości procentowej w mieszaninie z powietrzem, która powoduje eksplozję
 • temperatury samozapłonu.

Im mniejsza wartość tak zwanej dolnej granicy wybuchowości (czyli minimalnej ilości gazu, która może w połączeniu z powietrzem doprowadzić do wybuchu), tym dana substancja jest mniej podatna na wybuch. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku temperatury samozapłonu – im niższa, tym dana substancja jest bardziej wybuchowa i tym większa będzie strefa zagrożenia wybuchem.

Strefa zagrożenia wybuchem1

Strefa zagrożenia wybuchem – rodzaje

Jeśli substancją wybuchową są gazy – na przykład gaz ziemny, metan, wodór czy tlenek węgla, wyróżnia się 3 strefy zagrożenia wybuchem:

 • strefa 0,
 • strefa 1,
 • strefa 2.

W przypadku, gdy substancją wybuchową są pyły, rozróżnia się 3 strefy zagrożenia wybuchem. Oznacza się je następująco:

 • strefa 20,
 • strefa 21,
 • strefa 22.

Co oznaczają poszczególne numery?

Strefa 0 w przypadku gazów oraz strefa 20 w przypadku pyłów to obszar, w którym atmosfera wybuchowa utrzymuje się przez cały czas lub przez znaczną część czasu,

Strefa 1 lub strefa 21 to obszar, w którym atmosfera wybuchowa pojawia się sporadycznie w czasie normalnej pracy.

Strefa 2 lub 22 to obszar niezagrożony wybuchem w normalnej sytuacji, ale w sytuacji awaryjnej może wystąpić w nim atmosfera wybuchowa.

Co może być przyczyną wybuchu?

Najczęstsze przyczyny wybuchu to:

 • pojawienie się iskry,
 • ciało o wysokiej temperaturze,
 • pojawienie się otwartego ognia.

Aby zapobiec niekontrolowanemu wybuchowi pyłu lub gazu, należy unikać stosowania otwartego ognia lub używania materiałów i narzędzi, które mogą iskrzyć. Z tego powodu zaleca się przemieszczanie w strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie w odzieży iskrobezpiecznej, niestosowanie otwartego ognia i unikanie stosowania urządzeń, które mogą się intensywnie nagrzewać.

W strefach zagrożenia wybuchem powinno się stosować wyłącznie te urządzenia elektryczne, które posiadają odpowiednie atesty potwierdzające ich bezpieczeństwo użytkowania (na przykład ATEX).

Warto przeczytać
Blog

Panele laminowane – jaka podłoga do salonu?

Podczas remontu mieszkania niejednokrotnie stajemy przed ogromnym dylematem: jakie panele wybrać, aby wnętrze było nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim…
Blog

Wybierz idealne meble biurowe

Jeśli chodzi o wyposażenie biura lub miejsca pracy, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Właściwe meble biurowe powinny być dostosowane do…
Blog

Organizacja loterii promocyjnej: prawne aspekty, których nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami

Organizacja loterii promocyjnej to sposób na angażowanie konsumentów poprzez uatrakcyjnienie sprzedaży. Oferując tego typu rozrywkę można w łatwy sposób dotrzeć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *