Blog

Tajniki postępowania administracyjnego

2 Mins read

Obecnie każdą załatwianą przez nas sprawę w urzędzie można śmiało nazwać postępowaniem administracyjnym. Taki proces może zostać wszczęty z urzędu lub na wniosek strony. Kiedy jednak dokładnie jest ono wszczynane i na czym tak naprawdę polega?

Postępowanie administracyjne w teorii

Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks reguluje postępowanie, m.in.: przed organami administracji publicznej, przed innymi instytucjami oraz podmiotami państwowymi, podczas rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a jednostkami administracji rządowej, a także pomiędzy tymi podmiotami a sądami, podczas spraw o wydanie zaświadczeń czy też w sprawach skarg i wniosków przed jednostkami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.

Strony postępowania

Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także podmioty organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Mówi o tym art. 28 oraz 29 Kodeksu postępowania administracyjnego. Można o tym szerzej poczytać, sięgając np. po „Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami”, które stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego. Strona w postępowaniu to każdy, kogo interesu lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie lub ten, kto żąda czynności odnośnie swojego interesu prawnego lub obowiązku.

Z urzędu lub na wniosek strony

Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte w dwóch trybach: z inicjatywy urzędu lub na wniosek strony. O tym, w jakim trybie sprawa zostanie rozpatrzona zazwyczaj decyduje jej rodzaj. Nie dopuszcza się możliwości mieszania ze sobą tych dwóch trybów postępowania. W przypadku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony, właściwy do rozpatrzenia tej sprawy organ ma miesiąc czasu na wydanie decyzji od momentu złożenia odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. W przypadku, gdy sprawa jest nad wyraz skomplikowana, wówczas termin ten wydłuża się zazwyczaj do dwóch lub więcej miesięcy. Urzędnik w takiej sytuacji ma obowiązek poinformować zainteresowaną stronę o spodziewanym wydłużeniu terminu, podając przy tym przyczyny oraz nowy termin zakończenia postępowania administracyjnego.

Prawo odwoławcze

Jednostka administracyjna ma obowiązek rozpatrzenia i załatwienia zgłoszonej sprawy oraz wydania decyzji w tej kwestii. Strona wnosząca wniosek o rozpatrzenie sprawy i w konsekwencji otrzymująca decyzję organu administracyjnego ma prawo do odwołania się od niej w ciągu 14 dni od momentu doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie.

Warto przeczytać
BlogDom

Panele podłogowe laminowane – co warto o nich wiedzieć?

Jeszcze do niedawna wybór materiałów do wykończenia wnętrz, a mówiąc szczegółowiej podłogi, był mocno okrojony. Współcześnie jedynym ograniczeniem jest nasza…
BlogGastronomiaZdrowie

Gdzie kupić alkohol na wesele? – Al. Capone odpowiedzią na Twoje potrzeby

Mimo zmieniających się trendów w różnych aspektach życia, kwestia organizacji wesel bazuje wciąż na mocno zakorzenionej polskiej tradycji, która łączy…
Blog

Jakie zapachy są modne na wiosnę?

Idzie wiosna. Warto podkreślić ją odpowiednim zapachem. Kto wie, może nawet da się ją przyspieszyć świeżymi, damskimi perfumami? Zanim jednak…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *