Blog

Sprawy rodzinne – ustanowienie opieki nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym

2 Mins read

Władza rodzicielska jest niedziedziczna, a także niezbywalna, jednakże w sytuacjach, gdy rodzice zostali pozbawieni takiej władzy, bądź też zmarli, sąd ma obowiązek ustanowienia nowego opiekuna prawnego dla dziecka.

Sąd może także ustanowić opiekę nad dzieckiem w sytuacji, kiedy zawiesił władzę rodzicielską bądź, gdy rodzice z powodu przemijającej przeszkody nie mogą jej wykonywać. Brak władzy, bądź jej ustanie, musi dotyczyć obydwojga rodziców, jednakże powody określonego pozbawienia władzy mogą być odmienne na przykład, kiedy jeden z rodziców zmarł, a drugi jest ubezwłasnowolniony.

Sprawy rodzinne, czyli jaka jest podstawa prawna do opieki nad dzieckiem?

Sprawy rodzinne https://legalfkancelaria.pl/oferta/sprawy-rodzinne obejmujące ustanowienie opieki nad małoletnim podkreślają, że podstawą opieki nad dzieckiem, jest działanie opiekuna wyłącznie dla dobra małoletniego. Warto jednak wspomnieć, że opiekun jest uprawniony do wynagrodzenia.

Warto także podkreślić, że dobro podopiecznego decyduje w zakresie wyboru osoby opiekuna oraz treści dalszych rozstrzygnięć wydawanych przez sąd opiekuńczy. Natomiast powszechność opieki oznacza obowiązek jej ustanowienia co do każdej osoby, która wymaga pieczy ustawodawczej (osoba ubezwłasnowolniona lub dziecko – małoletni, nad którym nie sprawuje władzy rodzicielskiej przynajmniej jeden rodzic), bez względu na to, czy przebywa pod opieką bliskich i ma zapewnione należyte warunki.

Należy także podkreślić, że ustanowienie opieki następuje z urzędu. Sąd z własnej inicjatywy, po prawomocnym zakończeniu np. postępowania w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców, z urzędu wszczyna postępowanie opiekuńcze, wyznacza termin rozprawy, na której wyznacza opiekuna. Może nim zostać najbliższy członek rodziny małoletniego – babcia, ciocia itp. To zawsze najlepsze rozwiązanie dla dziecka.

Ustanowienie opieki a przepisy

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego każda osoba, która ma wiedzę o zdarzeniu uzasadniającym ustanowienie opieki, powinna zawiadomić o tym sąd opiekuńczy. Dotyczy to zarazem krewnych, jak również innych osób bliskich małoletniego, ale także urzędów stanu cywilnego, sądów, prokuratury, policji, notariuszy, komorników, placówki oświatowe, opiekunów społecznych tj. np. dziadków faktycznie zajmujących się dziećmi.

Sprawy o ustanowienie opieki rozpoznawane są w pierwszej instancji przez sądy rejonowe według miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć lub miejsca pobytu małoletniego.

Pamiętajmy, że chcąc dobrze rozwiązać sprawy rodzinne, warto skorzystać z porady prawnej w Rzeszowie lub też w inny mieście. Fachowe wsparcie pomoże w rozwikłaniu trudnej sytuacji.

Warto przeczytać
BlogDom

Panele podłogowe laminowane – co warto o nich wiedzieć?

Jeszcze do niedawna wybór materiałów do wykończenia wnętrz, a mówiąc szczegółowiej podłogi, był mocno okrojony. Współcześnie jedynym ograniczeniem jest nasza…
BlogGastronomiaZdrowie

Gdzie kupić alkohol na wesele? – Al. Capone odpowiedzią na Twoje potrzeby

Mimo zmieniających się trendów w różnych aspektach życia, kwestia organizacji wesel bazuje wciąż na mocno zakorzenionej polskiej tradycji, która łączy…
Blog

Jakie zapachy są modne na wiosnę?

Idzie wiosna. Warto podkreślić ją odpowiednim zapachem. Kto wie, może nawet da się ją przyspieszyć świeżymi, damskimi perfumami? Zanim jednak…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *