Finanse

Faktoring, faktor i faktorant – pojęcia ważne dla każdego przedsiębiorcy

2 Mins read

Każdy, kto interesuje się finansami i rynkiem usług finansowych, mógł z łatwością zauważyć, że w ostatnich latach zarówno w prasie branżowej, jak i w serwisach specjalistycznych bardzo często przewijają się słowa „faktoring”, „faktor” i „faktorant”. Co oznaczają te określenia? Skąd tak nagły wzrost ich popularności?

Czym jest faktoring?

Zyskujący na popularności faktoring jest usługą finansową polegającą na tym, że oferująca ją firma (firma faktoringowa) wykupuje od zgłaszającego się do niej przedsiębiorstwa wskazane należności (pod warunkiem, że nie są to należności przeterminowane) powstałe z tytuły sprzedaży towarów lub świadczenia usług. W ten sposób każde przedsiębiorstwo może zyskać natychmiastowo środki na sfinansowanie swojej dalszej działalności, bez potrzeby dochodzenia swoich roszczeń u kontrahenta. Ze względu na ten mechanizm, faktoring określa się jako usługę zapewniającą krótkoterminowe finansowanie firm udzielających swoim kontrahentom kredytów kupieckich, których integralnym elementem jest odroczenie terminu płatności na czas określony.

Kim jest faktor i faktorant?

Określenie „faktor” przypisane jest podmiotowi świadczącemu usługę faktoringu. Faktorami najczęściej zostają wyspecjalizowane instytucje finansowe, takie jak KUKE Finance – spółka działająca od 2014 roku i jeden z członków Polskiego Związku Faktorów zrzeszającego firmy faktoringowe z całego kraju. Rolę faktora mogą jednak pełnić również banki.

Faktoring

Faktoring

Jeśli chodzi o „faktoranta”, to jest to nazwa przyporządkowana każdemu przedsiębiorstwu, które decyduje się na skorzystanie z usługi faktoringu. Jedynym warunkiem jest tu konieczność wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, czyli wspominanych już „kredytów kupieckich”.

Czy faktoring posiada usługi towarzyszące?

Choć definicję faktoringu zamknąć można w jednym zdaniu, faktyczna usługa możne być bardzo rozbudowana. Faktoring bowiem nie musi ograniczać się do swojej funkcji podstawowej, ale może też zostać rozbudowany o cały szereg usług dodatkowych, których zadaniem jest wspomaganie działalności przedsiębiorstwa korzystającego z oferty faktora. Mając na uwadze tę możliwość, każdy przedsiębiorca zamierzający skorzystać z usług firmy faktoringowej powinien uważnie zapoznać się z wiążącymi się z tym możliwościami, aby dobrać ofertę idealnie dopasowaną do własnych potrzeb.

Jakie są rodzaje faktoringu?

W ramach faktoringu świadczące tę usługę instytucje oferują zwykle do wyboru jeden z dwóch „pakietów”, którymi są: faktoring pełny oraz faktoring niepełny.

Faktoring pełny, nazywany również faktoringiem bez regresu, polega na przejmowaniu przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności tych kontrahentów, których obejmuje umowa podpisana pomiędzy faktorem (firmą faktoringową) a faktorantem (przedsiębiorstwem korzystającym z faktoringu). W przypadku faktoringu niepełnego, określanego również mianem faktoringu z regresem, mamy do czynienia z usługą, która polega wyłącznie na wykupie przez faktora należności nieopłaconej faktury, jednak już bez ryzyka związanego z wystąpieniem możliwej niewypłacalności kontrahentów faktoranta.

Warto przeczytać
Finanse

Konto walutowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia gromadzenie i zarządzanie środkami pieniężnymi w rodzimej walucie. Nie oznacza to, że nie możesz z niego…
Finanse

Co musisz wiedzieć o dofinansowaniu unijnym w 2020 roku?

2020 rok to ostatni dzwonek zarówno dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, jak i dla firm, na pozyskanie dofinansowania unijnego….
BlogDomFinanse

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir

Każdemu, kto dokonuje płatności elektronicznych, najczęściej zależy po prostu na krótkim czasie realizacji takich transakcji, kiedy przelane środki trafią na…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *